• Shinjo S.K., Bonfa E., Wojdyla D., Borba E.F., Ramírez L.A., Scherbarth

  H.R., Brenol J.C., Chacón-Díaz R., Neira O.J., Berbotto G.A., García-De La

  Torre I., Acevedo-Vázquez E.M., et al.

  Arthritis and Rheum  62, No. 3, 855 – 862, 2010.

  Acerca del autor

  breve descripción del Dr. García, breve descripción del Dr. García, breve descripción del Dr. García, breve descripción del Dr. García.

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • email
enefactorial ® 2012