• Sánchez E., Webb R.D., Rasmussen A., Kelly J.A. Riba L., Kaufman K.L.,

  García-De La Torre I., Moctezuma J.F. et al.

  Arthritis and Rheum  62, No. 12, 3722 – 3729, 2010.

  Acerca del autor

  breve descripción del Dr. García, breve descripción del Dr. García, breve descripción del Dr. García, breve descripción del Dr. García.

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • email
enefactorial ® 2012